مقالات


ایزو 9001 و قابلیت رقابت

روند جهانی سازی بر معاملات، فناوری و ارتباطات تاثیر گذاشته. شرکت های بیشتر و بیشتری به جمع گروهی می پیوندند که خواستار صادرات محصولات و خدمات خود هستند.

ادامه مطلب

استانداردها: تاثیرات اقتصادی و اجتماعی

در چند سال گذشته، مطالعاتی در زمینه مزایای اقتصادی و اجتماعی استانداردها انجام گرفته یا توسط سازمانهای ملی استاندارد، یا تیم های تحقیقاتی خارجی حمایت شده است. این مطالعات به رویکردهای متنوعی پرداخته اند، از ارزیابی اقتصادهای کلان گرفته تا تاثیر اقتصادی یک استاندارد یا مجموعه از استانداردها بر انواع گوناگون سازمانها.

ادامه مطلب

کسب امتیاز با استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو برای سازندگان توپ فوتبال در شهر سیالکت پاکستان به عنوان مشهور ترین تولید کننده توپ های فوتبال در دنیا مزایای بسیاری به همراه داشته.

ادامه مطلب

مراقبت از سالمندان

خانه سالمندان بریدهاون (Bridhaven) در شهر مالو ایرلند اظهار دارد اولین سازمان پرستاری و نگهداری در بریتانیا و ایرلند است که گواهینامه های ایزو 9001، ایزو 14001 و OHSAS 18001 را همزمان داراست، و استانداردهای کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی را در یک سیستم مدیریت واحد ادغام کرده.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت سی و یکم

رويكرد:
كنترل زمان اجراي پروژه نيازمند تخصيص اعتبارات و منابع به موقع پروژه بوده كه مي بايست براساس برنامه زمان بندي كنترل پروژه تامين گردد . از اين رو مي توان با برنامه ريزي صحيح ، نسبت به كاهش هزينه هاي پروژه و زمان اجرا به اهداف مورد نظر دستيافت . اجراي برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از تكنيكهاي جديد و رايج نرم افزاري باعث كنترل كاهش زمان اجرا و نتيجتاً كاهش هزينه مي شود.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت سی ام

رويكرد:
تهيه ، تدارك و تأمين مكانيزم هاي عملياتي با هدف كاهش زمان و بالا بردن كيفيت كارهاي اجرائي و دستيابي به شاخص ها و معيارهاي معين در چارچوب آئين نامه هاي معاملات شركت در قالب برنامه هاي مصوب و قوانين جاري در مناقصات انجام مي گيرد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و نهم

رويكرد:
استفاده از شيوه هاي نوين طراحي و آخرين ويرايش استانداردهاي تدوين شده و همچنين اظهار نظرهاي كارشناسي فني كه بمنظور بالابردن سطح كيفيت ، كاهش هزينه ها و زمان در طراحي پستها و خطوط انتقال مي تواند اثرات قابل توجهي در زمان اجرا و بهره برداري داشته باشد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و هشتم

رويكرد:
وجود رويكرد مناسب در جهت استفاده از نظر بهره بردار در بخش تهيه تجهيزات و اجراي پروژه با استفاده از مطابقت طرح با شبكه موجود ، نياز بهره برداري درتداوم پايداري شبكه و تأمين انرژي مورد نياز و همچنين بالا بردن ضريب اطمينان و ايمني شبكه و قابليت بهينه بهره برداري همواره مد نظر بوده و تلاش زيادي درخصوص تأمين نظرات بهره بردار بر اساس موارد مذكور در چارچوب استانداردها و مقررات و همچنين با  توجه به محدوديتها صورت مي گيرد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و هفتم

رويكرد:
مشخصات فني و ساير مدارك واسناد مورد نياز طرحهاي اجرائي با رعايت استانداردهاي متعارف و قابل قبول توسط گروه  مشاور    و كارشناسان فني انجام و كليه اسناد و مدارك توسط گروه مهندسان فني(با توجه به پيش فرضهاي مقدماتي طرح ) مورد بررسي    و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. مدارك تهيه شده در صورت نياز توسط كارشناسان اجرايي اصلاح و سپس مورد تأييد نهائي قرار گرفته و چنانجه علت تأخير در پروژه ناشي از عوامل محيطي و شرايط اقليمي باشد زمان قرارداد مناسب با نياز آن تعيين مي گردد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و ششم

اقدامات انجام شده (شامل : رويكردها، نحوه استقرار و ارزيابي و بازنگري):

رويكرد:
در راستاي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در اجراي برنامه 10 ساله توسعه برق در استان خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد و بمنظور انتقال انرژي مورد نياز با توجه به رشد بار حدود 8 درصدي ساليانه در مناطق تحت پوشش ، نيازمند احداث پستها و    خطوط جديد بر اساس موافقت نامه مصوب ابلاغي مي باشد كه توسط طرحهاي توسعه برق به اجرا در مي آيد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و پنجم

اجراي پروژه هاي احداث پستها و خطوط در برنامه 10 ساله برق در استانهاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد با ضريب رشد بار حدود 8 درصدي ساليانه ، بر اساس موافقت نامه هاي مصوب ابلاغي صورت مي گيرد. طراحي پستها و خطوط انتقال بر اساس مطالعات اوليه طرح ،‌اولويت هاي منطقه اي ، محل اجرا و داده هاي مقدماتي اجرا مي گردد . اجراي  پروژه ها با توجه به منابع

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و چهارم

استقرار : در رابطه با برطرف نمودن نيازها و انتظارات مشتركين برق ، بگونه اي اقدام مي شود كه آگاهي هاي لازم در خصوص چگونگي ارائه تقاضاي برق ، به سمع ونظر مشتركين رسانده مي شود ، در اين رابطه با نصب پلاكاردهاي بزرگ بمنظور آگاهي از ميزان تقاضا ي برق بر حسب نياز محل ، ميزان هزينه هاي پرداختي ، مراجعه به شعبات بانكها و شماره حسابهاي مربوطه ، نحوه

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و سوم


رويكرد :
 شناسائي نيازهاي متقاضيان و مشتركين برق از اهداف عاليه خدمات رساني مي باشد و در طرح جامع آئين نامه تكميلي مقررات برق راهكارهاي مناسبي اتخاذ گرديده است. نظام نظر سنجي بمنظور كسب نظرات مشتركين توسط شركتهاي توزيع انجام شده و تمهيدات لازم در چارچوب نظام طرح تكريم ارباب رجوع در نظر گرفته شده است و مستندات آن در استقرار منعكس و كماكان ادامه دارد

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و دوم

 رويکرد :
كنترل كيفيت توليد و انتقال انرژي از اهداف كلي شركت برق منطقه اي خوزستان مي باشد . كه رسالت اين هدف به عهده معاونت بهره برداري بوده و توسط مديريت توليد ، مديريت بهره برداري ، مديريت فني و مهندسي شبكه ، مديريت ديسپاچينگ جنوبغرب ، مديريت مالي و اداري و امور  ديسپاچينگ فوق توزيع پيگيري و دنبال مي شود

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیست و یکم

رويكرد:
 اجراي پروژه هاي احداث پستها و خطوط در برنامه 10 ساله برق در استانهاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد با ضريب رشد بار حدود 8 درصدي ساليانه ، بر اساس موافقت نامه هاي مصوب ابلاغي صورت مي گيرد. طراحي پستها و خطوط انتقال بر اساس مطالعات اوليه طرح ،‌اولويت هاي منطقه اي ، محل اجرا و داده هاي مقدماتي اجرا مي گردد . اجراي  پروژه ها با توجه به منابع

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت بیستم

  رویکرد :
    بر اساس سیاستها و استراتژیها و  بخشنامه های هیئت وزیران و وزرات نیرو  ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سیاستها و استراتژیهای شرکت در کمیته راهبری تحول اداری مبنی بر بکارگیری برنامه های تحول اداری با توجه به مستندات موجود . پس از بررسیهای بعمل آمده جهت شناسایی و طراحی فرایندهای شرکت راهکار ذیل در شرکت در نظر گرفته شد .
1 – استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS   ( Integrated Management System )

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت نوزدهم

 رویکرد :
  بر اساس سیاستها و استراتژیها و  بخشنامه های هیئت وزیران و وزرات نیرو ( برنامه های تحول اداری ) و تصمیمات متخذه در کمیته راهبری تحول اداری فرآیندها بمنظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزآینده برای مشتریان و سایر ذینفان از طریق پروژه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS (ر ک 5103 ) ، تعیین مشتری درون سازمانی ، عارضه یابی ، نظام مشارکت ، طرح تکریم ارباب و رجوع ، تعیین میزان اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه ، فرآیندها بهبود می یابند .

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت هجدهم

رويكرد :
   رهبري سازمان اشاعه خط مشي و استراتژيها را از طريق فرآيندهاي مشاركتي و كار گروهي انجام میدهد . همچنین بررسي و ابلاغ ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و برنامه هاي تدوين شده دولت در زمينه برق و انطباق آن با صنعت برق خوزستان در راستاي ماموريت شركت در مديريت تامين انرژي و تقاضاي آن 

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت هفدهم

رويكرد :
   خط مشي و استراتژي ها و اهداف شركت با توجه به شناخت دقيق از مأموريت ها و رسالت هاي وزارت نيرو   پايه ريزي شده است. با اندازه گيري عملكردهاي سازمان با توجه به روند حركت بسمت اهداف، بطور دائم ارزيابي هاي لازم انجام و روند بهبود و استقرار فعاليتهاي بهبود در راستاي تسريع حركت بسمت اهداف انجام  مي پذيرد. شركت تحقق و دستيابي به رسالت و اهداف خود را صرفاً براساس يادگيري، خلاقيت و نوآوري دانسته و در همين زمينه با توسل به شيوه هاي آموزش هاي هدفدار مبتني بر نيازسنجي در مقاطع بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت اقدام مي نمايد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت شانزدهم

رويكرد :
بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي ، بودجه اي و برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت شركت و شركتهاي تابعه در راستاي  برنامه ريزي توسعه پنج ساله

ادامه مطلب


 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا