ایزو کارت چیست؟

مدیران موفق می دانند که برای ماندگاری در بازار پر رقابت تجارت و خدمات رسانی باید از رویکرد های علمی جهانی بهره برد و برای اجرای آن باید از مشاورانی مجرب بهره مند شد

مزایای ایزو کارت ...
ایزو کارت چیست؟
معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو

•    قیمت گذاری سلیقه ای شرکت ها•    تعدد شرکت های گواهی دهنده نا معتبر•    عدم اعتماد به شرکت های گواهی دهنده•    عدم ارسال گواهینامه درخواستی در موعد مقرر•    عدم تعهد مشاوران پس از اتمام قرارداد به سازمان ها

ادامه مطلب
معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
راهنمای اخذ ایزو کارت

اولین گام در روند سفارش گواهینامه ، انتخاب مناسبترین گواهینامه برای مرتفع نمودن نیاز سازمان شما می باشد ، برای این کار ما از 4 راه می توانیم اقدام کنیم :

راهنمای صدور
راهنمای اخذ ایزو کارت
کارفرمایان ما

افتخار ایزو کارت کمک به استاندارد سازی برترین نام های تجاری ایران زمین است

کارفرمایان ما
کارفرمایان ما
راهنمای اخذ گواهینامه ایزو

تکمیل فرم Application : از طرف ایزو کارت فرمی برای شما ارسال می شود که شامل ریز اطلاعات چارت سازمانی ، تعداد نیروی انسانی کل ، مشخصات مکتوب گواهینامه درخواستی و... می باشد .

راهنمای اخذ ایزو
راهنمای اخذ گواهینامه ایزو
74

ایزو , شرکت ایزو , شرکت صدور گواهینامه ایزو , استاندارد ایزو , ایزو چیست ؟ , مشاوره ایزو , اخذ ایزو , ايزو 9000 , ایزو 9001, شرکت گواهی دهنده ایزو

ایزو کارت ها

انواع ایزوها


دسته بندی گواهی نامه ها بر اساس زمینه فعالیت


خدمات


مطالب ایزو


مشاور ایزو :

مشاور ایزو

ممیزی ایزو :

1-    هدف
هدف از تدوين اين روش اجرايي، مشخص كردن فرايندي جهت كنترل‌هاي دوره‌اي براي اطمينان از انطباق سيستم كيفيت آزمايشگاه با الزامات تعريف شده در استاندارد ISO/IEC 17025، نظامنامه كيفيت و روش‌هاي اجرايي تدوين شده در آزمايشگاه به منظور ارزيابي اثربخشي، مطلوبيت و تداوم مناسب بودن سيستم مديريت در سازمان به صورت سيستماتيك مي‌باشد
2-    دامنه کاربرد
اين روش اجرايي در كليه بخش‌هاي آزمايشگاه كاربرد دارد
3-    مسئوليت‌ها
مسئوليت اجراي اين روش با مدير كيفيت آزمايشگاه مي‌باشد
4-    تعاريف
4-1- عدم‌انطباق: عدم برآورده شدن يك الزام مشخص
4-2- مميزي: فرايندي سيتماتيك، مستقل و مدون به منظور بدست آوردن شواهد مميزي، ارزيابي آنها به صورت عيني جهت تعيين ميزاني كه معيارهاي مميزي برآورده مي‌شود
4-3- معيارهاي مميزي: مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها، روش‌هاي اجرايي و يا الزامات و يا خواسته‌هايي كه به عنوان مرجع مورد استفاده واقع مي‌شود
4-4- شواهد مميزي: سوابق، بيانيه‌ها يا ديگر اطلاعات كه مرتبط با معيارهاي مميزي و قابل تصديق مي‌باشند
4-5- مميز: به شخص واجد شرايط و آموزش‌ديده كه مستقل از فعاليت‌هاي مورد مميزي، مميزي را انجام دهد، گفته مي‌شود
4-6- مميزي شونده: به سازمان، واحد يا فردي كه مطابق برنامه‌ريزي انجام‌شده توسط مميزان، مورد مميزي قرار مي‌گيرد، گفته مي‌شود

5-    شرح عمليات
5-1- برنامه‌ريزي و آماده‌سازي مميزي
مميزي داخلي حداقل يكبار در سال و بر اساس برنامه پيشنهادي مدير كيفيت و پس از تائيد آن توسط مدير ارشد آزمايشگاه‌ها انجام مي‌پذيرد اين برنامه شامل نواحي مورد مميزي و زمان مميزي‌هايي كه بايد انجام پذيرند، مي‌باشد در برنامه مميزي، تمامي بخش‌هاي آزمايشگاه و الزامات سيستم مديريت كيفيت و استاندارد ISO/IEC 17025 مد نظر قرار مي‌گيرند ایزو در تهيه برنامه مميزي، وضعيت و اهميت فرايندها و نتايج مميزي‌هاي قبلي در نظر گرفته مي‌شود
فرم برنامه ساليانه مميزي داخلي به شماره SLF 41401توسط مدير كيفيت تهيه و به منظور تائيد براي مدير ارشد آزمايشگاه ارسال مي‌شود
پيش از آغاز هر مميزي، مدير كيفيت با تائيد مدير ارشد، تيم مميزي را انتخاب مي‌كند ایزو در تيم مميزي بايد از افراد آموزش‌ديده و داراي صلاحيت استفاده گردد و همچنين بايد به اين نكته توجه شود كه فعاليت‌هاي مميزي به نحوي طرحريزي شوند كه مميز از فعاليت مورد مميزي، مستقل باشد
پس از انتخاب تيم مميزي، مدير كيفيت پس از هماهنگي با مدير ارشد و مسئولين ذيربط و مميزان، برنامه مميزي داخلي به شماره  SLF 41402را ابلاغ مي‌نمايد
در صورت اعلام نظر مميزي‌شونده مبني بر نامناسب بودن زمان مميزي، تغييرات لازمه لحاظ شده و در نهايت برنامه مميزي تصويب مي‌گردد
فرم چک‌ليست مميزي به شماره  SLF 41403در طول مميزي و به عنوان ابزار توسط مميزان مورد استفاده قرار مي‌گيرد
پيش از آغاز مميزي، كليه مستندات مورد نياز مانند نظامنامه كيفيت، روش‌هاي اجرايي، دستور‌العمل‌هاي كاري، روش‌هاي آزمون و / يا کاليبراسيون، استانداردها و ساير مدارك مورد نياز در مميزي، در اختيار تيم مميزي قرار مي‌گيرد
5-2- اجرا و هدايت مميزي
پس از برنامه‌ريزي و آماده سازي مميزي، مدير كيفيت اقدام به برگزاري جلسه افتتاحيه مطابق با برنامه زمانبندي مندرج در برنامه مميزي داخلي مي‌نمايد ایزو در اين جلسه هماهنگي‌هاي لازم با مدير ارشد، مديران فني ازمايشگاه‌هاي آزمون و کاليبراسيون و مسئولان بخش‌هاي مختلف آزمايشگاه توسط مدير كيفيت جهت معرفي اعضاي تيم مميزي به مميزي‌شوندگان، تامين منابع و تسهيلات مورد نياز براي تيم مميزي، برقراري ارتباطات اداري بين تيم مميزي و مميزي‌‍‍‍‌شوندگان، و در نهايت تعيين زمان برگزاري جلسه اختتاميه صورت مي‌پذيرد
پس از آن، مميزان با استفاده از چک‌ليست‌هاي مربوطه، اقدام به مميزي بخش‌ها و نواحي مربوطه مي‌نمايند
نتايج و يافته‌هاي مميزي، پس از پايان مميزي، در جلسه‌اي که با حضور اعضاي تيم مميزي برگزار مي‌شود، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اقدامات اصلاحي مورد نياز پس از مشخص شدن و تائيد مدير کيفيت در فرم گزارش عدم‌انطباق مميزي به شماره SLF 41404 ثبت مي‌گردند
مدير کيفيت آزمايشگاه در جلسه اختتاميه، موارد عدم‌انطباق را در حضور تيم مميزي به مديران و مسئولان ذيربط ابلاغ مي‌نمايد
پس از تائيد موارد عدم‌انطباق از سوي مسئولين بخش مربوطه و کسب اطمينان از اينکه مميزي‌شوندگان، به روشني عدم‌انطباق را درک نموده‌اند، مدير کيفيت اقدام به تحويل فرم گزارش عدم‌انطباق به مديران و مسئولان مربوطه نموده و مميزي‌شونده موظف به تعيين مهلت مورد نياز جهت انجام اقدام اصلاحي مناسب در جهت رفع عدم‌انطباق مشخص‌شده توسط مميزان داخلي و در نهايت تائيد عدم‌انطباق فوق‌الذکر مي‌باشد  بديهي است که مميزي‌شونده بايد تا تاريخ تعيين‌شده، اقدام به رفع يا تعيين تکليف عدم‌ انطباق نمايد
5-3- گزارش مميزي:
مدير کيفيت بايد يافته‌هاي مميزي داخلي و اقدامات اصلاحي مورد نياز را که به صورت گزارش مميزي تهيه مي‌گردد، به مديريت ارشد ارائه دهد ایزو گزارش مميزي دربرگيرنده موارد زير مي‌باشد:
•    برنامه مميزي اعلام شده همراه با جزئيات مربوطه
•    يافته‌هاي مميزي شامل مشاهدات و موارد عدم‌انطباق
•    نواحي مورد مميزي
•    شرح مختصري از جلسه افتتاحيه و اختتاميه
•    اعضاي تيم مميزي و مميزي‌شوندگان
•    هرگونه نامه يا يادداشت الحاقي يا ملاحظات کلي

مستندات ایزو :


استانداردهاي خانواده ايران – ايزو 9000 ملزم مي‎دارد كه سيستم مديريت كيفيت سازمان مدون گردد
اين استاندارد پذيرش يك رويكرد فرآيندي را در هنگام ايجاد، به‌كارگيري و بهبودِ اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ترغيب مي‌نمايد
براي كاركرد اثربخش يك سازمان، فعاليت‌هاي مرتبط به‌ هم متعددي مي‌بايد شناسايي شده و مديريت گردد ایزو فعاليتي كه طي استفاده از منابع و با مديريت كردن آن تبديل دروندادها به بروندادها را ميسر مي‌سازد مي‌تواند به عنوان يك فرآيند درنظر گرفته شود  غالباً برونداد يك فرآيند مستقيماً درونداد فرآيند بعدي را تشكيل مي‌دهد
به‌كارگيري سيستمي ازفرآيندها در درون يك سازمان همراه با مشخص كردن و تعامل اين فرآيندها و مديريت كردن آنها  ”رويكرد فرآيندي“  ناميده مي‎شود
يكي از مزاياي ”رويكرد فرآيندي“  كنترل مداومي است كه بر روي ارتباط بين تك به تك فرآيندها در درون سيستم فرآيندها و همچنين بر تركيب و تعامل آنها فراهم مي‌كند
سازمان در انتخاب طريق مدون كردن سيستم مديريت كيفيت خود مختار مي‌باشد ایزو هر سازمان بايستي ميزان مستندات مورد نياز خود را در حدي تعيين كند كه براي اثبات طرح‌ريزي اثربخش، كنترل و بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي خود به آن نياز مدون نمودن سيستم مديريت كيفيت مي تفعاليت‌هاسازبخش منتخبي از اين فعاليت‌ها، براي مثال الزامات مشخص‌شده برحسب ماهيت محصولات، فرآيندها، الزامات قراردادي، الزامات قانوني يا خود سازمان مربوط گردد
حائز اهميت مي‌باشد كه الزامات و مندرجات مستندات سيستم مديريت كيفيت به استانداردهاي كيفيت كه در نظر است
دارد

نظامنامه ایزو :

فصل دوم
هدف و دامنه كاربرد
سيستم كيفيت آزمايشگاه شرکت *** ، با هدف ايجاد يك سيستم مديريتي مستقل و مبتني بر كيفيت، طراحي و مستقر شده است تا با بهره‌گيري از اين سيستم، آزمايشگاه بتواند خدمات خود را با بهترين كيفيت به مشتريان خود ارائه نمايد و همچنين كليه فعاليت‌هاي مديريتي، فني و تخصصي خود را به بهترين نحو اداره نموده و با اخذ گواهينامه‌ها و اعتبارنامه‌هاي ملي يا بين‌المللي، صلاحيت و شايستگي خود را به گيرندگان خدمات و گروه‌هاي ذينفع اثبات نمايد ایزو سيستم كيفيت آزمايشگاه ایزوكه از اين پس و در اين نظامنامه به اختصار آزمايشگاه ناميده مي‌شود، دربرگيرنده كليه فعاليت‌هاي مديريتي و فني آزمايشگاه و فرايندهاي آن بوده و از سوي ديگر، تمام خدمات آزمايشگاهي مندرج در فصل 1 اين نظامنامه را در بر مي‌گيرد
از ديدگاه ديگر، سيستم كيفيت همچنين در برگيرنده كليه خدماتي است كه آزمايشگاه به كليه مشتريان درون سازماني و برون سازماني خود ارائه مي‌نمايد

سيستم كيفيت آزمايشگاه با توجه به نوع فعاليت، دامنه خدمات و ماهيت آزمون‌ها/ کاليبراسيون‌هاي قابل انجام و بر اساس استاندارد بين‌المللي ISO/ IEC 17025:2005 با عنوان "الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون" طراحي و مستقر گرديده است
اين نظامنامه با هدف تشريح ساختار سيستم كيفيت آزمايشگاه و ارائه الگوي مناسب براي آشنايي و آگاهي كاربران سيستم با مفهوم و ساختار و نحوه اجراي آن و همچنين آگاهي و اطلاع رساني بهتر به گيرندگان خدمات تهيه و تدوين شده است
در اين نظامنامه، قوانين و مقررات حاكم بر اين آزمايشگاه و همچنين نحوه اجراي فعاليت‌هاي موثر بر كيفيت به طور كلي تشريح شده است و ارجاعات لازم به روش‌هاي اجرايي، دستور‌العمل‌ها و ديگر مدارك سيستم كيفيت از وي‍ژگي‌هاي اين نظامنامه است
نحوه ويرايش و فصل‌بندي نظامنامه به گونه‌اي است كه فصول و بندهاي مربوط به هر فصل به خصوص فصل 4 و 5 كاملاً منطبق با استاندارد الگو بوده و كاربر اين نظامنامه مي‌تواند به راحتي ارتباط آن را با استاندارد الگو جستجو و درك نمايد
رعايت الزامات تعريف شده و پياده‌سازي و اجراي آن در راستاي خط‌مشي كيفيت و اهداف كلان آزمايشگاه در كليه بخش‌هاي آزمايشگاه و براي كليه كاركنان شاغل در آزمايشگاه الزامي مي‌باشد
فصل سوم
اصطلاحات و تعاريف
تعاريف و اصطلاحات بكار گرفته شده در اين نظامنامه و سيستم كيفيت بر اساس مراجع زير مي‌باشد:
- ISO/ IEC 17000 : ارزيابي انطباق- واژگان و مباني عمومي
- استاندارد ملي ايران 4723 : واژگان و اصطلاحات پايه و عمومي اندازه‌شناسي (VIM)
- ISO 9000:2000 : سيستم‌هاي كيفيت- مباني و واژگان
فصل چهارم
الزامات مديريتي
4-0- مقدمه:
در اين فصل از نظامنامه كيفيت آزمايشگاه، ساختار سيستم كيفيت، خط‌مشي‌ها و روش‌هاي جاري در آزمايشگاه به منظور برآورده نمودن الزامات مديريتي استاندارد ISO/IEC 17025 معرفي و تشريح شده است
4-1- سازماندهي
4-1-1- آزمايشگاه شرکت*** ایزو يكي از واحدهاي اصلي اين سازمان به شمار مي‌رود سازمان مادر براساس قوانين و مقررات جاري عمل نموده و داراي مجوزهاي لازم از سوي مراجع قانوني ذيربط مي‌باشد  سرپرست ارشد آزمايشگاه با توجه به مواردي كه در خط‌مشي كيفيت ذكر شده است، متعهد شده است كه خدمات خود را به نحوي ارائه نمايد كه الزامات استاندارد ISO/ IEC 17025 و نيازهاي مشتريان و مراجع قانوني را در راستاي سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي سازمان مادر برآورده نمايد ایزو مسئوليت حقوقي فعاليت‌هايي كه توسط آزمايشگاه انجام مي‌پذيرد بر عهده شركت***مي‌باشد
4-1-2- آزمايشگاه براي ارائه هرچه بهتر خدمات آزمايشگاهي ضمن رعايت الزامات استاندارد بين‌المللي ISO /IEC 17025 و به کارگيري آنها به عنوان مرجع اصلي طراحي و استقرار سيستم کيفيت خود، تمامي نيازمندي‌ها و خواسته‌هاي مشتريان خود را در طراحي و استقرار سيستم کيفيت لحاظ نموده و ضمن رعايت الزامات و مقررات قانوني و استانداردهاي در دسترس، در تهيه و تدوين مستندات سيستم کيفيت و انجام آزمون‌ها/ کاليبراسيون‌هاي خود در صورت نياز از ديگر مراجع معتبر ملي و بين‌المللي نيز بهره مي‌گيرد
4-1-3- سيستم کيفيت آزمايشگاه به گونه‌اي طراحي شده است که تمامي فعاليت‌هاي آزمايشگاه را بر اساس دامنه خدمات و آزمون‌‌ها/ کاليبراسيون‌هاي مندرج در بند 1-2 اين نظامنامه، تحت پوشش قرار مي‌دهد اين فعاليت‌ها شامل کليه فعاليت‌هاي مديريتي و فني آزمايشگاه از دريافت نمونه/ ابزار تا گزارش‌دهي نتايج را بر مي‌گيرد
4-1-4- تمامي خدمات و فعاليت‌هاي فني و تخصصي آزمايشگاه به نحوي طرحريزي و اجرا مي‌شوند که کليه الزامات سيستم کيفيت را برآورده نمايند ایزو تمامي کارکنان در اجراي مسئوليت‌هاي خود ضمن کسب اختيارات لازم، با امضاي فرم تعهد‌نامه رازداري کارکنان آزمايشگاه به شماره SLF 40101 متعهد شده‌اند که در راستاي حفظ اطلاعات محرمانه مشتريان و اجراي صحيح فعاليت‌ها مطابق روش‌هاي تدوين شده، تلاش نمايند و خود را در برابر سيستم کيفيت و نيازمندي‌هاي مشتريان مسئول دانسته و متعهد هستند تا با رعايت کامل بي‌طرفي و عدم تاثير پذيري از ديگر قسمت‌هاي سازمان، به ارائه خدمات پرداخته و نتايج را با صحت و دقت كامل به مشتريان آزمايشگاه ارائه نمايند
4-1-5- آزمايشگاه محورهاي اصلي مربوط به سازماندهي الزامات مديريتي خود را به صورت زير طراحي نموده است:
الف- ساختار سازماني آزمايشگاه که به پيوست همين نظامنامه آمده است، ارتباطات درون سازماني بين قسمت‌هاي مختلف آزمايشگاه را نشان مي‌دهد ایزو شرح مشاغل كاركنان كليدي آزمايشگاه نيز که در فصل اول نظامنامه آمده است، مسئوليت‌ها و اختيارات کارکنان كليدي را در اجراي فعاليت‌هايشان مشخص نموده است درج تمامي مسئوليت‌ها و اختيارات لازم در روش‌هاي اجرايي و دستور‌العمل‌هاي کاري آزمايشگاه نيز به تشريح و درک بهتر مسئوليت‌ها و اختيارات در سيستم کيفيت کمک مي‌کند
سرپرست ارشد آزمايشگاه نيز با بهره‌گيري از حمايت سرپرست ارشد سازمان مادر و با هدف استقرار و اجراي اثربخش سيستم کيفيت و حرکت در راستاي خط‌مشي و اهداف سازمان، اختيارات لازم، منابع انساني، تجهيزات و زيرساخت‌هاي لازم را در اختيار کارکنان ذيربط قرار داده تا بتوانند ضمن انجام صحيح فعاليت‌ها، تمامي انحرافات در سيستم کيفيت و عمليات فني آزمايشگاه را شناسايي نموده و با اتخاذ اقدامات مناسب آنها را رفع نمايند
با توجه به ساختار سازماني ارائه شده، پست‌هاي سازماني کليدي آزمايشگاه را مي‌توان به صورت زير بر شمرد:
- سرپرست ارشد
- سرپرست فني آزمايشگاه آزمون
- سرپرست کيفيت
ب- به منظور حصول اطمينان از مبرا بودن کليه کارکنان آزمايشگاه از هرگونه فشار و تاثيرپذيري نابجاي داخلي و خارجي که بر کيفيت کار آزمايشگاه تاثير گذار است، مدير‌عامل شرکت ***از طريق بيانيه مديريت به شماره SLF 40102 بر رها بودن کارکنان از فشارهاي نابجاي داخلي و خارجي و حفظ اسرار مشتريان در اين آزمايشگاه تاکيد نموده است ایزو همچنين آزمايشگاه با ارائه آموزش‌هاي لازم و ايجاد آگاهي در ميان کارکنان و همچنين از طريق اجراي صحيح خط‌ مشي کيفيت و اهداف کيفي آزمايشگاه سعي نموده است کارکنان را از هرگونه تاثيرپذيري نابجا به دور دارد
ج- اطلاعات و سوابق مربوط به آزمون‌ها/ کاليبراسيون‌ها در آزمايشگاه به نحوي نگهداري مي‌شوند که اطلاعات محرمانه مربوط به مشتريان، محرمانه تلقي شده و نگهداري آنها به گونه‌اي است که تنها مسئولين ذيربط و در مواقع ضروري به آنها دسترسي خواهند داشت ایزو سطح دسترسي به سوابق مذکور مطابق روش اجرايي کنترل سوابق به شماره SLP 41301 تشريح گرديده است
د- سرپرست ارشد آزمايشگاه و کارکنان آن ضمن توجه به خواسته‌ها، نظرات، پيشنهادات و بازخورهاي مشتريان (اعم از درون سازماني يا برون سازماني) از هرگونه فعاليتي که موجب کاهش اعتماد به صلاحيت، بيطرفي و يا عملکرد آزمايشگاه شود، اجتناب نموده و رعايت تمامي اين موارد در برنامه‌هاي آموزشي و آگاه سازي کارکنان، همواره لحاظ مي‌شود
ه- ساختار سازماني آزمايشگاه و ارتباط بين سرپرست کيفيت، سرپرست فني و خدمات پشتيباني آزمايشگاه در فصل اول اين نظامنامه ارائه شده است ایزو همچنين جايگاه آزمايشگاه در سازمان مادر در پيوست 6-2 اين نظامنامه تشريح شده است
و- شرايط احراز، مسئوليت‌ها و اختيارات مربوط به هر يک از سمت‌هاي سازماني آزمايشگاه در قالب شرح مشاغل کارکنان آزمايشگاه آمده و به تمامي کارکنان آزمايشگاه ابلاغ شده است ایزو ديگر مستندات سيستم کيفيت آزمايشگاه، مسئوليت‌ها و اختيارات مورد نياز جهت انجام فعاليت‌هاي مديريتي و فني را تشريح نموده است ایزو شرح مشاغل سرپرست ارشد، سرپرست کيفيت و سرپرست فني آزمايشگاه به پيوست همين نظامنامه آمده است
ز- تمامي اختيارات لازم جهت نظارت کامل و موثر بر عملکرد کارکنان و فعاليت‌هاي فني آزمايشگاه بر حسب نوع و ماهيت آنها بر عهده سرپرست کيفيت، سرپرست فني و يا جانشينان وي بوده و آنان مي‌توانند با بهره‌گيري از منابع لازم و بر اساس سوابق کاري، مهارت‌ها، تجارب و آموزش‌هاي مرتبط، بر اين فعاليت‌ها نظارت نمايند
ح- سرپرست فني آزمايشگاه‌هاي آزمون/ کاليبراسيون توسط سرپرست ارشد تعيين شده و بر اساس شرح شغل خود، مسئوليت کلي عمليات فني آزمايشگاه در ارتباط با انجام آزمون‌ها/ کاليبراسيون‌ها و کسب اطمينان از عملکرد صحيح و مطلوب آزمايشگاه را بر عهده دارد
ط- سرپرست کيفيت آزمايشگاه نيز توسط سرپرست ارشد تعيين شده و مسئوليت حصول اطمينان از اجراي صحيح و اثربخش سيستم کيفيت در تمامي جنبه‌هاي آن و گزارش‌دهي مستمر به سرپرست ارشد را بر عهده داد
ي- نام هريک از افراد مرتبط با پست‌هاي سازماني و افراد جانشين آنها در ليست پرسنل کليدي و امضاهاي مجاز به شماره SLL 40101 موجود مي‌باشد
ک- آگاه‌سازي کارکنان و برگزاري مستمر دوره‌هاي آموزشي به منظور حصول اطمينان از آگاهي کارکنان از اهميت وظايف آنان و اينکه چگونه در تحقق اهداف آزمايشگاه نقش دارند، از اولويت‌هاي فعاليت‌هاي آزمايشگاه مي‌باشد و منابع لازم در اين خصوص توسط سرپرست ارشد آزمايشگاه فراهم مي‌شود
4-1-6- انتقال اطلاعات در آزمايشگاه و فرايندهاي ارتباطي از طريق مستندات و سوابق ايجاد شده در آزمايشگاه و برگزاري جلسات منظم داخلي صورت مي‌گيرد

اخذ گواهینامه ایزو :

راهنمای اخذ گواهینامه ایزو در ایزوکارت
1-گام نخست:
برگزاری جلسه توجیهی مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاه سازی مسئولیت وی از شروع مشاوره تا اخذ گواهینامه :
در ویرایش سال 2008 استاندارد بین المللی ایزو9000 مسئولیت مدیران ارشد وعلی الخصوص مدیریت منابع انسانی از الزامات اولیه یک سازمان است ، در نتیجه گام نخست یعنی انجام جلسه توجیهی با مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاهسازی از ضرورت وجودی ، نحوه عملکرد و پشتیبانی مستمر او از مهمترین وظایف مشاور در شروع کار می باشد. بدهیهی است در صورت کاهش مسئولیت پذیری و حمایت مدیران ارشد سازمان ، استاندارد سازی سازمان به طور مطلوب پیش نخواهد رفت . جهت اطمینان از انجام موثر سیستم مدیریت كیفیت ، مدیر ارشد سازمان میبایست فردی مجرب و قابل اعتماد را به عنوان نماینده میریت برای اجرای پروژه انتخاب نماید. در اینجا نماینده مدیر ارشد سازمان مسئولیت مدیریت کردن پیاده سازی نظام مدیریت كیفیت را بر عهده خواهد داشت .

ایزو چیست؟ :

سازمان بين المللي ايزو در 24 فوريه سال 1947 تاسيس شد. سازمان ايزو از کميته هاي استانداردسازي 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتي و در حال توسعه از كليه مراکز جهان تشکيل شده است . وظيفه اصلي ايزو اشاعه استاندارد و ارتباط آن  با خدمات  بين المللي محصولات و خدمات و بهبود آن  در محدوده بازرگاني  و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) وظيفه مدون کردن انواع استانداردها را بر عهده دارد. اين استانداردها ايمني و بهداشت کليه اين کالاها را تضمين مي نمايد استانداردهاي ايزو همچنين تجارت و بازرگاني بين کشورها را تسهيل مي نمايد

ایزو 9001 :

مزاياي مديريت كيفيت ایزو9001 چيست؟ به شما امكان مي‌دهد تا به يك رقيب سازگار در بازار تبديل شويد، به شما كمك مي‌كند تا با نيازهاي مشتري مطابق شويد، راه‌هاي كارآمدتر انجام كار باعث صرفه‌جويي در زمان، پول، و منابع مي‌شود، بهبود كيفيت كار باعث از بين رفتن خطا و افزايش سود مي‌شود، كاركنان را پرانگيزه كرده و فرايندهاي داخلي را كارآمدتر مي‌كند، مشتريان باارزش‌تر و خدمات مشتري بهتر فراهم مي‌كند، فرصت‌هاي تجاري را وسيع‌تر مي‌كند.


مشاهده کاتالوگ
دانلود کاتالوگ
پشتیبانی

تازه های ایزو:

آرشیو

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا