مقالات


اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت پانزدهم

رويكرد :
   شركت برق منطقه اي خوزستان بمنظور دستيابي به اهداف در مقاطع مختلف و همچنين تحقق آرمانهاي خود كه متناسب با برنامه هاي دولت جمهوري اسلامي و وزارت نيرو مي باشد خط مشي و استراتژي خود را مشخص و با استفاده از خدمات مشاور خبره و بمنظور تسريع در دستيابي به اهداف نسبت به استقرار آنها همت مي نمايد.

ادامه مطلب

روش اجرايي ارزيابي ایزو

روش اجرايي ارزيابي (ادامه)

4- دريافت مدارك و مستندات مورد نياز ارزيابان و مطالعه و بررسي آنها

5- ارسال برنامه زمان بندي بازديد به شركت قبل از تشكيل جلسه ارزيابي

6- تشكيل جلسه خودارزيابي با حضور مدير عامل و مديران ارشد شركت و تيم ارزياب

7- معرفي و آموزش مدل تعالي سازماني به اعضاي حاضر در جلسه توسط ارزياب ارشد(‌حسب نياز)

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی

مسئوليت اجتماعي

 ‍مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي‌كند، انجام دهد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت چهاردهم


تغييرات و تحولات مثبت در يك سازمان مي تواند بعنوان عوامل مؤثري در تسريع روند حركت سازمان به سمت تعالي و تحقق اهداف آن مورد توجه قرار داده بشرطي كه بشكل كاملاً منطقي و حساب شده و با پشتيباني به لحاظ مالي همگام باشند. شركت برق منطقه اي همواره با بررسي وضعيت موجود و ارزيابي آن از تغييرات و تحولات بعنوان پارامترهاي سازنده استفاده مي نمايد و معتقد

ادامه مطلب

دومين همايش طرح ريزی مسير سرآمدی ایزو

دومين همايش طرح ريزی مسير سرآمدی 
8 و 9 خرداد ماه 1386 – تهران – هتل بزرگ المپيک 
جايگاه سيستم مديريت در فرايندهای سازمانها
هر سازمان اعم از توليدی يا خدماتی را که در نظر بگيريم، سه سوال اساسی در تبيين جايگاه سيستم مديريت فرايندهای آن از اهميت کليدی برخوردارست:
ماحصل فعاليتهای سازمان (محصول سازمان) چيست و چه مولفه هائی در مطلوبيت آن دخالت دارد؟
محصول سازمان در اختيار چه کسانی قرار ميگيرد و خواسته ها و انتظارات آنان چگونه برآورده ميشود؟

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت سیزدهم


با توجه به وظايف، آرمانها و رسالت برق منطقه اي در توليد انرژي و اثرات انرژي الكتريكي در اقتصاد كشور و رفاه مردم و بمنظور استفاده از نقطه نظرات جامعه و ذينفعان، برق منطقه اي همواره با ايجاد ارتباط منظم و دوسويي با مردم و نمايندگان آنها همت مي گمارد و شيوه هاي اصولي و منظمي را در رابطه با مشتريان خود در راستاي تقدير و قدرداني از آنها مد نظر دارد. از

ادامه مطلب

مدل هاي ارتقاء بهره وري و تعالي سازمان

مدل هاي ارتقاء بهره وري و تعالي سازمان
دكتر رضا شفيعي
گروه كارشناسان ايران
مفاهيم كلي بهره وري و مديريت بهره وري
بهره وري چيست؟

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت دوازدهم

در سازمان***و قبل از تفكيك موضوع چرخه بهره وري و بهره وري بهينه از امكانات و سيستم ها مد نظر بوده است. برق منطقه اي خوزستان نيز پس از تفكيك بمنظور استفاده از فرصت ها و امكانات بهره وري بهينه در سازمان خود را مورد توجه قرار داد. و با استفاده از دستورالعمل هاي وزارت نيرو بر استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي همت گماشت از جمله مي توان تلاش در

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت یازدهم

رويكرد :

شركت ***در راستاي سياست دولت جمهوري اسلامي و وزارت نيرو مبني بر خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در تاريخ  12/3/82 از سازمان آب و برق خوزستان منفك گرديد. و در حين انجام وظايف جاري، نهادينه كردن، سازماندهي، تثبيت تشكيلات، تهيه دستورالعمل ها و آئين نامه ها را مورد توجه قرار داد. با توجه به وظايف شركت و با توجه آرمانها و اهداف صنعت

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت دهم

رويكرد :
سازمان در بدو تشكيل در حين انجام وظايف جاري خود با استفاده از خدمات مشاور اقدام به ايجاد تهيه و تدوين آرمانها، مأموريت ها، ارزشها و رسالت هاي خود و تلاش در جهت ايجاد تهيه و تدوين آرمانها، مأموريت ها، ارزشها و رسالتهاي خود و تلاش در جهت ايجاد مكانيزم هايي بمنظور تحقق آنها نمود. بمنظور تسريع در دستيابي به آنها فعاليتهاي گروهي در غالب تيم ها، شوراها و كميته ها

ادامه مطلب

ضمائم تشريح عناصر EFQM/INQA

ضميمه اول ـ آئين‎نامه ارزيابي و انتخاب واحدهاي برتر سازماني

1ـ هدف
1ـ1ـ هدف از تهيه اين آئين‎نامه تشريح نحوه ارزيابي و انتخاب واحدهاي برتر در شركت XYZ است. اين آئين‎نامه در پي آن است تا عملكردهاي بهينه و مطلوب را شناسايي و بعنوان الگوي مناسب به ساير واحدهاي سازماني معرفي نمايد، تا از اين طريق سطح عمومي عملكرد شركت ارتقاء‌ يابد.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت نهم

 رويكرد:
-    ابلاغ برنامه هايي از طريق مركز اطلاع رساني توانير جهت تهيه اطلاعات مورد نياز و ساماندهي اطلاعات و ارسال آن
-    ايجاد هماهنگي وهمكاري با ستاد شركت به منظور جوابگويي نياز اطلاعاتي بخش هاي مختلف
-    ايجاد پايگاه اطلاعات آمار شامل كليه آمار عملكرد شركت در بخش هاي توليد، انتقال ، توزيع و نيروي انساني
-    ارتباط مستمر با ساير سازمانها و مراكز آماري به منظور مبادله اطلاعات

ادامه مطلب

توسعه ضرورت جامعه امروز

توسعه ضرورت جامعه امروز:
توسعه یکی از اساسی ترین موضوعات جهان کنونی است و کشورها تلاش می کنند تا جایگاه توسعه را در بین مردم ارتقا بدهند تا به جامعه پیشرفته ای تبدیل شوند.
توسعه ، فرآیند چند بعدی وعظیمی است که با طرح های از پیش تعیین شده بتوان بدان رسید.
بخش اعظم تغییر و تحولات مربوط به توسعه عینی است ، که در جامعه باید نمود داشته باشد.
برای تحقق این عینیت ها و در اصل فرآیند توسعه ، مجموعه ای از باورها و اعتقادات و نگرشهای نامرئي وجود دارد که در شكل گیری رفتار افراد ، قوانین جامعه ، تغییر و تحول سازمان ها و نهادهای اجتماعی مؤثر است.

ادامه مطلب

مقدمه تشريح عناصر EFQM/INQA

مقدمه مؤلف
وقتي كه به حركتهاي كيفيت‎خواهي در ايران نگاه مي‎كنيم، پي مي‎بريم كه ما، در زمينه مفاهيم كيفيت يك قصور بزرگ داشته‎ايم و آن اينكه متأسفانه اقدامي براي بومي كردن مفاهيم عمدتاً وارداتي كيفيت (كه صد البته ضروري و لازم هم هستند) نكرده‎ايم. و اين خلايي بسيار بزرگ است كه هر روز عمق آن بيشتر و بيشتر مي‎شود. حال نوبت ما انديشمندان و صاحبنظران كيفيت است كه مدل ايراني كيفيت را بر پايه اصول، باورها و فرهنگ خاص ايراني طراحي كرده و به هموطنان خود عرضه كنيم. البته اين كار خود بسيار دشوارتر از وارد كردن مفاهيم آماده غربي و تلاش در جهت رشد و اشاعه آن ميان هموطنانمان است. اما چه باك، كه حلاوت اين كار سنگين و دشوار، پذيرش مفاهيم ناب كيفيت و تصاحب روح و جان ايرانيان در كليه عرصه‎هاي كسب و كار است.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت هشتم

رويكرد:
 مشخص بودن سياست ها، خط مشی کلی و اهداف کمی و کيفی در زمينه ICT، تشکيل جلسات شورای راهبری ICT و وجود بايگانی صورتجلسات و نيز مشخص بودن خط مشی برنامه های بلند مدت فناوری شرکت در بخشهای فنی ( بهره برداری، طرح و توسعه و ... )، برنامه ريزی برای ارتقاء سخت افزارها و نرم افزار های مورد نياز متناسب با خط مشی و راهبرد. وجود برنامه

ادامه مطلب

مشتری گرایی بالاترین اولویت ایزو است

مشتری گرایی بالاترین اولویت است.
اندازه گیری عملکرد در شش سیگما با مشتری شروع می شود.
بهبود شش سیگما با تأثیر بر رضایت مشتری (داخلی و خارجی) و ارزش حاصله و نتایج مورد انتظار صاحبان سهام تعریف می شود.
مدیریت بر مبنای داده و واقعیات و بکارگیری این مفهوم در بالا ترین سطح
داده ها و اطلاعات مورد نیاز کدامند و چگونه از آنها برای حداکثر کردن سود استفاده کنیم؟
تمرکز بر حذف نقص و کاهش پراکندگی
ترکیب فنون و ابزارهای آماری و تحلیلی اثبات شده در یک سیستم جامع
برای اندازه گیری، تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها و عملکرد آنها

ادامه مطلب

تشريح عناصر EFQM وINQA

سرآمدي سازماني، ضرورتي ملي

از ديدگاه کلان، سازمان‌ها بعنوان واحدهاي اقتصادي کسب و کار عملاً در جهت توليد ثروت و ارزش آفريني براي جامعه محل فعاليت خود عمل مي‌کنند و در اين راستا با توليد ثروت و اشتغالزايي، زمينه‌هاي رشد و توسعه و رفاه اقتصادي آنرا فراهم مي‌آورند.
در اين ميان، به زعم ما سازمان‌ها با محيط پيرامون خود داراي تعاملي دوسويه و اثرگذارند. تعاملي که چنانچه داراي برآيند مثبت باشد زنجيره ارزش آفريني را کامل و تسريع نموده و در غير اينصورت موجبات تهديد و حتي کاهش و حذف آنرا فراهم مي‌آورند.

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت هفتم

رويكرد :
بمنظور استفاده بهينه از تجهيزات ساختمانها و مواد و افزايش طول عمر آنها از ابتداي تأسيس با تأكيد و توجه ويژه چهار سيستم زير را پي ريزي نموده است :
سيستم نگهداري و بهره برداري از تأسيسات و ساختمانها : نگهداري و بهره برداري مطلوب از ساختمانها ، تأسيسات و انجام بازديدهاي دوره اي منظم و تعميرات و سرويسهاي به موقع در چارچوب استانداردهاي موجود (امورخدمات)

ادامه مطلب

رویکرد نوین ارزیابی ایزو

رویکرد نوین ارزیابی(EFQM New Approach 2005+) 
ارائه تجارب عملی در فرایند جایزه سرآمدی اروپا در سال 2006 و 2007 میلادی
بررسی امکان حضور سازمانهای ایرانی در فرایند ارزیابی سطوح مختلف سرآمدی EFQM
فرایند شرکت در ارزیابی موسسه EFQM
نقشه توانمندسازها، نسل نوین اظهارنامه های تعالی سازمانی

ادامه مطلب

اظهارنامه ارزیابی در EFQM قسمت ششم

رويكرد :
صدور اسناد حسابداري مي بايستي بعد از مميزي مدارك و سوابق با رعايت كليه قوانين و مقررات مالي از جمله قانون محاسبات عمومي ، قانون مالياتهاي مستقيم ، قانون بودجه ، بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه ، بخشنامه هاي وزارت نيرو و دستورالعمل ها و آئين نامه ها (آئين نامه معاملات ) صورت پذيرد و نحوه تحرير دفاتر قانوني بايد بطورماهانه تا پايان پانزدهم ماه بعد انجام تا امكان تهيه تراز آزمايشي ميسرگردد .

ادامه مطلب


 • ایزو کارت چیست ؟
  با مزایای ایزو کارت آشنا شوید
 • ایزو چیست ؟
  سازمان جهانی استاندارد سازی
 • ایزو 9001
  استاندارد جهانی مدیریت کیفیت
 • ممیزی ایزو
  راهنمای نحوه ممیزی
 • شرکت گواهی دهنده ایزو
  معایب سیستم های سنتی اخذ ایزو
 • استاندارد محیط زیست
  ایزو 14001 : استاندارد جهانی محیط زیست
 • ممیزی ایزو
  روش اجرايي مميزي داخلي ایزو , استاندارد ایزو , پیاده سازی ایزو , روش اجرایی ایزو,
 • مستندات ایزو
  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت ایزو , گواهینامه ایزو , دستورالعمل ایزو , ایزو18001,
 • نظامنامه ایزو
  نظامنامه کيفيت ایزو , ایزو 9001, دانلود ایزو , پیاده سازی ایزو,
 • اخذ گواهینامه ایزو
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو
 • ایزو چیست؟
  ایزو، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو، اخذ ایزو،ایزو 9001 ، الزامات ایزو

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا